buy medication online
 
Rozstrzygnięcie przetargu na gazyfikację Ciechanowca Drukuj
19.11.2019.
 
Polska Spółka Gazownicza podpisała umowy na realizację zadań w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę stacji regazyfikacji LNG gazu ziemnego w postaci skroplonej, stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia oraz budowę gazociągu średniego ciśnienia.
 
Polska Spółka Gazownicza ogłosiła 7 września 2019 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q= 700 m3/h i stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości Q= 800 m3/h w Ciechanowcu przy ul. Wiatracznej.

Etap 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i  budowa gazociągu średniego ciśnienia DN160, DN125, DN90 i DN63 przy ulicach: Mickiewicza, Podlaskiej, Wiatracznej.
Etap 2. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia DN125, DN90 i DN63 przy ul. Uszyńskiego, Wojska Polskiego, Kościelnej, Szkolnej, Wierzbowej, Plac 3 Maja, Wspólnej, Drohickiej, Mostowej .
Etap 3. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia DN125, DN110 oraz DN90 przy ul. Łomżyńskiej, Pałacowej, Kuczyńskiej.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego  w trybie „zaprojektuj-wybuduj” przetarg wygrała firma TECH-GAS Nowoczesne Technologie Gazowe Białogard, a na projekt sieci MTM Nowum sp. z o.o w Lublinie.

W związku z rozstrzygnięciem  przetargu Polska Spółka Gazownicza  podpisała  umowy na realizację w/w zadań. Projekt i budowa będą zrealizowane w oparciu o przygotowaną koncepcję, która była przedstawiona 9 października 2019 r. przez prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa na spotkaniu z mieszkańcami Ciechanowca. Na podstawie kolejnych zebranych ankiet, będą przygotowywane następne projekty i sieć będzie poszerzana.

Spotkanie z pracownikami Polskiej Spółki Gazownictwa, wykonawcami inwestycji oraz  mieszkańcami jest zaplanowane na grudzień tego roku. Informacja o spotkaniu będzie odpowiednio wcześniej przekazana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W tym miejscu należy podkreślić, że wszelkie dotychczasowe działania związane z gazyfikacją Ciechanowca to niekwestionowana zasługa Pani Poseł Aleksandry Szczudło.
 
 
Ankieta o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej

Złożenie deklaracji, w postaci ankiety o przyłączenia do sieci gazowej, niezbędne jest do oszacowania potencjału rynkowego przez PSG celem określenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Złożenie deklaracji stanowi podstawę do rozpoczęcia prac analitycznych. Samo złożenie deklaracji nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań oraz roszczeń z obu stron.

Ankietę można pobrać tutaj: ankieta o przyłączenie do sieci gazowej lub otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu pok. nr 15 (I piętro).

Wypełnioną ankietę należy przekazać do sekretariatu Urzędu Miejskiego ul. Mickiewicza 1 lub wysłać na adres e-mail: info@ciechanowiec.pl wpisując w temacie „Ankieta na gazyfikację”.
 

 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl