buy medication online
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka Drukuj

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa KlukaPoczątki Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka sięgają roku 1962, kiedy to Towarzystwo Miłośników Ciechanowca podjęło starania o zgodę na utworzenie muzeum w Ciechanowcu. Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało 17 stycznia 1963 roku pozwolenie na gromadzenie muzealiów i organizacje placówki. Od 1 maja 1963 rozpoczęto penetracje terenu i pozyskiwanie eksponatów do powstającego muzeum.

5 lipca 1964 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Społecznego Muzeum Rolnictwa w tymczasowym lokalu dawnej remizy strażackiej. Na pierwszej wystawie przedstawiono 1.200 eksponatów, z których każdy otrzymał metryczkę z imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy. Patronem muzeum został osiemnastowieczny przyrodnik, przez wiele lat związany z Ciechanowcem, ksiądz Jan Krzysztof Kluk. 23 lipca 1968 Miejska Rada Narodowa w Ciechanowcu podjęła uchwałę o upaństwowieniu Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka i postanowiła, że siedzibą placówki będzie zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy w Ciechanowcu - Nowodworach.

Starania o odbudowę zrujnowanego pałacu hrabiów Starzeńskich trwały od 1962 roku. Prowadzone były prace społeczne przy odgruzowywaniu i w 1966 roku władze miejskie Ciechanowca przekazały warszawskiemu oddziałowi Pracowni Konserwacji Zabytków, prawie całkowicie uprzątnięte ruiny pałacu w celu odbudowy i adaptacji na cele muzealne. Odbudowany obiekt przekazano w użytkowanie muzeum w grudniu 1969 roku. W następnych latach trwało odzyskiwanie terenów i istniejących budynków podworskich. Już w 1967 roku rozpoczęto tworzenie na terenach podworskich skansenu - w lipcu przeniesiono pierwszy obiekt: wieloboczny maneż drewniany ze wsi Usza Mała. Teraz skansen tworzą 44 zabytkowe obiekty (XVIII w.-XX w).

Rozwój placówki trwał przez cały okres działalności i w chwili obecnej Muzeum Rolnictwa zajmuje obszar 26 ha, posiada dwie filie: w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza) i Dąbrowie Łazy (wiatrak) oraz osiem działów:

 • Etnograficzny - najstarszy dział muzeum, posiadający ponad 10000 eksponatów;

 • Historyczno-Atystyczny - posiadający ponad 4000 eksponatów historycznych i ponad 1000 eksponatów artystycznych;

 • Budownictwa Wiejskiego - Skansen Mazowiecko-Podlaski, który stworzono w oparciu o projekt prof. dr hab. Ignacego Felicjana Tłoczka, wybitnego znawcy architektury i budownictwa ludowego w Polsce;

 • Techniki Rolniczej - posiada zbiór ponad 700 maszyn, narzędzi i dokumentów dotyczących szeroko pojętej techniki rolniczej;

 • Historii Uprawy Roślin - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy o dziejach uprawy roli i hodowli roślin użytkowych na terenie Polski;

 • Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem naukowym, przechowywaniem i upowszechnianiem wszystkiego, co obrazuje historię rozwoju chowu i hodowli zwierząt. W ramach działu w skansenie hodowane są rodzime rasy zwierząt - owce wrzosówki, owce świniarki i kury zielononóżki kuropatwiane;

 • Tradycji Zielarskich - do stałych zadań działu zielarskiego należy opieka nad "Ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego" utworzonym według "Dykcjonarza roślinnego" księdza Krzysztofa Kluka:

 • Muzeum Weterynarii - zostało otwarte w 1982 roku i choć formalnie pozostaje działem Muzeum Rolnictwa, to jednak ze względu na unikalność tematu, kompletność zbiorów, i znaczenie dla krajowego środowiska weterynaryjno-historycznego zostało podniesione do rangi muzeum.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, oprócz stałych ekspozycji i wystaw czasowych, proponuje także szeroki program dorocznych imprez:

 • Niedziela Palmowa - z konkursem na najładniejszą palmę wielkanocną;

 • Jarmark św. Wojciecha - na teren Muzeum zapraszani są twórcy ludowi, kupcy, rzemieślnicy, ogrodnicy, występują zespoły folklorystyczne i kapele;

 • Zajazd Wysokomazowiecki - Szlachty historia na żywo

 • Podlaskie Święto Chleba - impreza przypominająca dawne Podlaskie zwyczaje i obrzędy żniwne i dożynkowe, oraz kilkaset stoisk handlowych, wystawowych, promocyjnych, liczne zespoły folklorystyczne, kapele i muzycy;

 • Wykopki pod Wiatrakiem - impreza obrazująca tzw. "tłokę ziemniaczaną";

 • Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich - w 1974 roku zorganizowano pierwszy konkurs gry na ligawce podlaskiej, a w 1980 roku przekształcono go w Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 13 28, fax. 86 277 38 57
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl
www.muzeumrolnictwa.pl

Godziny otwarcia:
W dni powszednie 8.00-16.00 (od 1 V do 30 IX 8.00-18.00)
W niedziele i święta 9.00-16.00 (od 1 V do 30 IX 9.00-19.00)
Zwiedzanie trwa ok. 2 godzin

Wstęp
Bilet wstępu normalny - 10 zł, bilet wstępu ulgowy - 5 zł
Bilet spacerowy normalny - 6 zł, bilet spacerowy ulgowy - 3

Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, pracownikom kultury i sztuki oraz kombatantom. Mieszkańcom Ciechanowca przysługują ulgowe bilety spacerowe. Wstęp bezpłatny do Muzeum (obejmujący zwiedzanie skansenu z wyłączeniem ekspozycji w obiektach) przysługuje mieszkańcom Ciechanowca odwiedzającym Muzeum z dziećmi do lat siedmiu.

Tłumacz języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
grupa do 5 osób - 25 zł (za 1 godz.)
grupa powyżej 5 osób - 50 zł (za 1 godz.)

           Więcej zdjęć...

Muzeum Rolnictwa im.ks. K.Kluka.jpg

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl